PechaKucha je forma prezentacije u kojoj svaki učesnik ima priliku da predstavi sebe i svoj rad kroz prezentaciju od 20 slajdova po 20 sekundi

Pecha Kucha Night #1

Čet 25.10. u 20:30h
 1. Aida Kalender
 2. Zlatan Filipović
 3. Haris Jusović
 4. Alen Bajraktarević
 5. Esma Kurbegović
 6. Azemina Halilagić
 7. Elvira Ćosić
 8. Smirna Kulenović
 9. Maja Halilović
 10. Ismar Žalica

Pecha Kucha Night #2

Pet 26.10. u 20:30h
 1. Marina Mimoza
 2. Armin Numanović
 3. Ajša Beširević
 4. Emina Lagumdžija
 5. Midhat Fetehagić
 6. Sandra Bradvić
 7. Midhat Kapetanović
 8. Ella Art
 9. Anima
 10. Anastasija, Ilija i Anđela