IZLOŽBATOLERANCIJA
Mirko Ilić

PUTUJUĆA IZLOŽBA
TOLERANCIJA

Studenski festival dizajna i vizualnih komunikacija
Mirko Ilić
Graphic Designer Mirko Ilic Corp.
marker USA, New York
Mirko Ilić rođen je u Bosni. Profesionalnu dizajnersku karijeru započeo je u Evropi učestvujući kao ilustrator i umjetnički direktor u kreiranju brojnih postera, omota albuma i stripova. Godine 1986. odlazi za SAD gdje radi kao ilustrator vodećih magazina i novina. Godine 1991. postao je umjetnički direktor Time magazina (Interantional), a godinu kasnije i umjetnički direktor editorijala u Njujork Tajmsu. Godine 1995. osnovao je Mirko Ilić Corp. studio grafičkog dizajna i 3-D kompjuterske grafike. Primio je nagradu Društva ilustratora, Društva dizajnera u izdavaštvu, Društva novinskog dizajna, Kluba umjetničkih direktora i ID Magazina. 1994. i 1995. godine radio je kao potpredsjednik AIGA ogranka u Njujorku. Cjelokupan rad Mirka Ilića (preko 200 knjiga, 500 magazina...) publikovan je u obimnoj monogorafiji Dejana Kršića Mirko Ilić (AGM, Zagreb, 2007) i Mirko Ilic: Eye to Hand (MikserBooks, Beograd 2011).

“Tolerancija” je putujuća izložba plakata, nastala na inicijativu Mirka Ilića. Koncept izložbe je da dizajneri iz čitavog svijeta na svoj način, te na svom jeziku, interpretiraju pojam tolerancije. Karakteristika izložbe “Tolerancija” je i njeno postavljane u javnom prostoru s ciljem okupljanja i privlačenja ljudi, samim time promovisanjem mira i tolerancije, a ne samo izlaganja plakata.

Izložba će biti otvorena 24.10. u 19:00 sati, u sklopu otvaranja 5. POP UP festivala, u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, a dio radova će biti postavljen i ispred same Akademije. Izložbu ćete moći posjetiti sve do 30.10.2019.

LOKACIJA
IZLOŽBE

Lokacija na kojoj će se održati izložba
Lokacija
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Obala Maka Dizdara 3

TOLERANCIJA
NEKOLIKO RADOVA

Preostalih 60 radova možete pogledati na izložbi, dobrodošli!